Viva the Difference!

Urumeâ Berri

Campaña de publicidad realizada para la nueva zona residencial Urumeâ Berri.
Imagen, prensa, radio, vídeo, entorno web…Urumeâ Berri egoitzalde berrirako sortutako publizitate kanpaina.
Irudia, prentsa, irratia, bideoa, web-a…

Advertising campaign created for Urumeâ Berri housing development.
Image, media advertising, video, web…