Viva the Difference!

La inspiración es como el aire, necesaria para vivir.
Inspirazioa airea bezalakoa da, bizitzeko beharrezkoa.
Inspiration is like air, necessary to live.
Inspiration is Life!

patio15