Viva the Difference!

Resolution 8

Trabajo de comunicación realizado para AEOS Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. Premio composición 8.

AEOS Asociación Española de Orquestas Sinfónicas-entzat egindako komunikazio lana. 8. Konposizio saria.

Communication campaign created for AEOS, Asociación Española de Orquestas Sinfónicas. 8th Composition price.