Viva the Difference!

Partaidetza

Libro editorial realizado para Diputación Foral de Gipuzkoa. Normativa Foral Participación Ciudadana.

Gipuzkoako Foru Aldundirako sortutako liburu editorial instituzionala. Herritarren Partaidetzarako Foru Araua.

Institutional book created for the Gipuzkoa Provincial Council. Regulation for Citizen Involvement.

Photo by Asier Azabal