Viva the Difference!

OjoBegi

Imagen corporativa realizada para la productora audiovisual “OjoBegi. Cultura e Imagen.” Logtipo, papelería, prensas…

“OjoBegi. Kultura eta Irudia” ikus-entzunezko produkzio-etxerako irudi korporatiboa. Logotipoa, papeleria, prentsak…

Corporate image for “OjoBegi. Cultura e Imagen” audiovisual productions. Logo, stationery, press advertising…