Viva the Difference!

Kresta

Trabajo realizado para los estilistas Vaya2.
«Kresta. Homenaje a las señoras cuando se levantan por la mañana»

Vaya2 estilistentzat sortutako lana.
«Kresta. Goizean ohetik jaiki ondoren emakumeei egindako omenaldia»

Work created for Vaya2 Stylists.
«Krest. Tribute to the ladies when they get up in the morning»