Viva the Difference!

IkusZirkus

Identidad e imagen de las jornadas de circo IkusZirkus.
Naming, logotipo, cartelería…IkusZirkus zirku topaketetarako identitate eta irudia. Naming-a, logotipoa, karteleria…

Identity and image for IkusZirkus circur festival. Naming, logo, signage…