Viva the Difference!

Gipuzkoako Foru Aldundia

Imagen para diferentes acciones institucionales, p.e.: “Gipuzkoa Parte hartzen. Nueva Cultura de Participación ciudadana”.

Ekintza instituzional desberdinetarako irudia, adib.: “Gipuzkoa Parte Hartzen. Kultura Politiko Berria. Herritarren Partaidetza”.

Image for different institutional events, e.g.: “Gipuzkoa Parte Hartzen. Kultura Politiko Berria. Herritarren Partaidetza”.