Viva the Difference!

Gipuzkoako Foru Aldundia

Campaña para el fomento del euskera impulsada con el slogan “Aire, aire!!! euskarari”. Se pretendía mostrar el euskera como algo fresco y actual; e invitar a todos los ciudadanos a hablarlo y disfrutar de esa frescura. Piezas: Spots, prensas, marquesinas, cuñas, merchandising… “Aire, aire!!! Euskarari” lemapean bultzatutako euskararen sustapenerako kanpaina. Euskara irudi fresko eta garaiko batekin aurkeztu nahi zen, bide batez biztanlegoa euskara hitzegitera gonbidatuz. Piezak: spotak, prentsak, markesinak, irrati ziriak, merchandising-a… Basque language use encouragement campaign under the slogan “Aire, aire!!! Euskarari”. Basque language was meant to be shown as fresh and modern, inviting citizens to speak the language and enjoy that freshness. TV and radio commercials, press advertising, merchandising…