Viva the Difference!

Diez Mesa Estomatólogo

Campaña gráfica realizada para fomentar la higiene dental y bucal infantil.

Haurren aho eta hortz garbitasuna sustatzeko kanpaina grafikoa.

Graphic campaign to promote dental and mouth hygiene in children.